เฮ้ยท่าตีลังกานี้ ท่านได้แต่ใดมา

Continue reading เฮ้ยท่าตีลังกานี้ ท่านได้แต่ใดมา