เป็นการคอสเพลที่โคตรเท่ และงามมาก ว่าแต่มองเห็นเป่านั่น